مشاعات و مشترکات ساختمان

  • تاریخ انتشار : 2020/01/21
  • نظرات : بدون نظر

مشاعات و مشترکات ساختمان

مشاعات و مشترکات ساختمان چه تفاوتی با هم دارند ؟

در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که :

کلیه مشترکات مشاع می باشند، ولی همه مشاعات مشترک نیستند.

در تملک آپارتمان‌ها دو لفظ مشاعات و مشترکات با دو معنی استفاده می شود که رابطه بین این دو معنی عموم و خصوص مطلق می باشد.

 

ماده ۲ قانون تملک آپارتمان‌ها بیان می‌کند:

قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن‌ها تعلق می‌گیرد.

به طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت‌ها مشترک محسوب می‌شود،

مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

در واقع از مفهوم این ماده قانونی چنین بر می‌آید که :

قسمت‌هایی از ملک که استفاده از آن به کسی اختصاص داده نشده از مشترکات می باشد.

لذا حیاط یا بامی که بواسطه عدم دسترسی در استفاده اختصاصی احدی از واحد های آپارتمان می باشد ( این موضوع تحت عنوان حق استفاده اختصاصی در صورت مجلس تفکیکی بایستی قید گردد ) بخشی از مشترکات نیست.

حال آنکه مالکیت آن مشاع می باشد و حتی در تبصره ۳ ذیل ماده ۴ همان قانون هزینه نگهداری از این قسمت‌ها بعهده دارنده حق استفاده اختصاصی می باشد.

البته در بعضی موارد ، تراس‌هایی که بام واحدهای زیرین هستند در صورت مجلس تفکیکی در مالکیت واحد استفاده کننده وارد شده ، در این صورت نه تنها مالکیت اختصاصی دارد بلکه در تعیین قدرالسهم نیز دخیل می باشند.

اصاله الاطلاق حکم به این موضوع دارد که :

خریدار در قولنامه آنچه ذکر شده خریداری نموده و عدم اطلاع حق دیگری در قولنامه یا مبایعه نامه خسارتی برای خریدار محسوب نمی گردد.

معمولا در قرارداد یا قولنامه خرید آپارتمان‌ها با حقوق متعلقه مطابق صورت مجلس تفکیکی بفروش می رسند.

اضافه بر این از ملازمات استفاده از هر چیز دسترسی به آن می باشد و با توجه به خیار رویت طبعا خریدار حق مطالبه چنین خسارتی را نخواهد داشت.

منبع : کارشناسان ساختمان

توجه : در وب سایت مشاورین مسکن موارد مهمی که مرتبط با ساختمان و برای خریداران و فروشندگان ملک کاربرد دارد منتشر می شود.

( مانند مطلب مشاعات و مشترکات ساختمان )

لازم است قبل از انجام معامله از صحت مطالب توسط حقوق دانان کسب اطلاع نمایید.

به هر حال پیشنهاد می شود برای خرید و یا فروش ملک با کارشناسان و وکلای دادگستری مشورت نمایید.

 

مشاورین مسکن منطقه ۲۲ تهران

بهترین مشاوره جهت خرید و سرمایه گذاری در املاک منطقه ۲۲

رهن اجاره خرید پیش فروش آپارتمان در منطقه ۲۲ تهران

شهرک گلستان برج های اطراف دریاچه چیتگر

۰۲۱۴۴۷۶۷۹۵۸

 

مطالب مرتبط : 

تنظیم قولنامه فروش ملک